Finansowanie

KLIENT FINANSUJE ZAKUP MIESZKANIA TRANSZAMI

Płatność odbywa się w transzach po ukończeniu danego etapu inwestycji, daty konkretnych wpłat ustalane są bezpośrednio z Klientem w umowie deweloperskiej, w zależności od stopnia zaawansowanie inwestycji oraz sposobu finansowania zakupu mieszkania przez danego Klienta (kredyt hipoteczny lub środki własne).

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ UDOSTĘPNIAMY KLIENTOWI NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY

  1. Prospekt informacyjny z opisem przedsięwzięcia
  2. Aktualny stan księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
  3. Kopię pozwolenia na budowę
  4. Projekt budowlany
  5. Wzór umowy deweloperskiej
  6. Rzut lokalu oraz standard jego wykończenia

FINANSOWANIE NASZEJ INWESTYCJI

W zakresie wsparcia finansowania inwestycji współpracujemy z bankiem PKO BP, gwarantującym bezpieczeństwo przedsięwzięcia. W tym banku prowadzimy również rachunek powierniczy, na który trafiają środki wpłacone przez klientów.

Mogą one zostać wypłacone deweloperowi tylko po ukończeniu całej inwestycji, co zapewnia całkowite poczucie bezpieczeństwa naszym Klientom.